دروازه بانها

بوژیدار رادوشویچدروازه بان
بوژیدار رادوشویچدروازه بان
1989-04-04 (28 سال) 186 سانتی‌متر 83 کیلو‌گرم
ابوالفضل درویشونددروازه بان
ابوالفضل درویشونددروازه بان
1997-01-13 (20 سال) 194 سانتی‌متر
علیرضا بیرانونددروازه بان
علیرضا بیرانونددروازه بان
1992-09-22 (24 سال) 192 سانتی‌متر

مدافعین

محمد انصاریمدافع
محمد انصاریمدافع
1991-09-23 (25 سال) 183 سانتی‌متر
حسین ماهینیمدافع
حسین ماهینیمدافع
1986-09-16 (30 سال) 184 سانتی‌متر 78 کیلو‌گرم کاپیتان دوم
سید جلال حسینیمدافع
سید جلال حسینیمدافع
1982-02-03 (35 سال) 184 سانتی‌متر 80 کیلو‌گرم کاپیتان
شجاع خلیل زادهمدافع
شجاع خلیل زادهمدافع
1989-05-14 (28 سال)
احسان حسینیمدافع
احسان حسینیمدافع
1998-10-03 (18 سال) 185 سانتی‌متر
شایان مصلحمدافع
شایان مصلحمدافع
1993-06-25 (24 سال) 188 سانتی‌متر
شاهین عباسیانمدافع
شاهین عباسیانمدافع
1997-06-16 (20 سال) 176 سانتی‌متر
محسن ربیع خواهمدافع
محسن ربیع خواهمدافع
1987-12-24 (29 سال)

هافبک ها

احمد نوراللهیهافبک
احمد نوراللهیهافبک
1993-02-02 (24 سال) 183 سانتی‌متر 74 کیلو‌گرم
کمال کامیابی نیاهافبک
کمال کامیابی نیاهافبک
1989-01-18 (28 سال) 176 سانتی‌متر 72 کیلو‌گرم
فرشاد احمدزادههافبک
فرشاد احمدزادههافبک
1992-09-23 (24 سال) 169 سانتی‌متر
وحید امیریهافبک
وحید امیریهافبک
1988-04-02 (29 سال) 179 سانتی‌متر
صادق محرمیهافبک
صادق محرمیهافبک
1996-03-01 (21 سال) 179 سانتی‌متر
سیامک نعمتیهافبک
سیامک نعمتیهافبک
1994-04-17 (23 سال)
بشار رسنهافبک
بشار رسنهافبک
1996-12-22 (20 سال) 175 سانتی‌متر 70 کیلو‌گرم
احسان علوان زادههافبک
احسان علوان زادههافبک
1995-01-18 (22 سال) 175 سانتی‌متر

مهاجمین

گادوین منشامهاجم
گادوین منشامهاجم
1989-09-02 (27 سال)
محسن مسلمانهافبک- مهاجم
محسن مسلمانهافبک- مهاجم
1991-01-27 (26 سال) 174 سانتی‌متر 64 کیلو‌گرم
علی علیپورمهاجم
علی علیپورمهاجم
1995-11-11 (21 سال) 181 سانتی‌متر
مهدی طارمیمهاجم
مهدی طارمیمهاجم
1992-07-18 (25 سال) 187 سانتی‌متر 77 کیلو‌گرم -- کاپیتان سوم