جایگاه بنرهای تبلیغاتی در سایت پرسپولیس

تعرفه تبلیغات یک ماهه: (قیمتها به تومان می باشد)
  • A1: 6000000   در تمامی صفحات
  • A2: 600000  فقط صفحه اول سایت
  • B1: 400000  فقط صفحه اول سایت
  • B2: 300000 فقط صفحه اول سایت
برای تبلیغ 3 ماهه و بیشتر 50% تخفیف در نظر گرفته خواهد شد
برای مثال در تعرفه A1 برای سفارش 3 ماهه بجای مبلغ 18 میلیون تومان مبلغ 9 میلیون تومان پرداخت خواهید نمود
برای سفارش تبلیغ میتوانید با شماره تلفن موجود در همین صفحه تماس حاصل نمایید
02122841852